OBW – subsidies

Verleende subsidies

In 2017 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis subsidie aan:

 • Patyna, uitvoering toneelstuk Bonifatiushuis
 • St. Haring en Hummus, theaterproject “In tijden van oorlog”
 • Gezamenlijke Kerken Sneek, concert 13 augustus 2017 Sneekweek
 • Cultuur Kwartier Sneek, European Youth Musical Festival 2018
 • Ver. Culturele Gelden voorm. Wymbritseradiel, theaterproject “Een brug slaan”
 • St. Toonkunstkoor Heerenveen, concert “Annalies” 30 april 2017
 • St. Aangepast Zeilen Sneek, zeilevenement oktober 2017
 • Vereniging Gospelkoor Signalen, 25-jarig jubileumconcert 1 april 2017
 • Interkerkelijk Mannenkoor Edoza, 60-jarig jubileumconcert 13 oktober 2018
 • Humanitas Zuidwest-Friesland, Kindervakantieweken 2017
 • St. Theehuis Sneek, aanschaf buitenterras
 • Vrijmetselaarsloge Concordia, boek over Baanderstempel
 • St. Fries Project Orkest, concert 22 oktober 2017
 • St. FryX, oprichtingskosten inclusief vier bijeenkomsten
 • St. De Boadskipper, project Hout Vaert juli 2018
 • Bibliotheken Mar en Fean, boek over Cultuur in Sneek
 • St. Wijkplatform Lemmerweg-Oost, aanschaf tuinbank
 • Vereniging Gospelkoor Signalen, project Nachtlicht Sneek 2018
 • St. Doarpswurk, project Rasterhoff Festival 2018 op 9 september 2018