Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

 1. Home
 2. Subsidies
 3. Verleende subsidies

Verleende subsidies

In 2022 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis Sneek subsidie aan:

In 2021 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis Sneek subsidie aan:

In 2020 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis Sneek subsidie aan:

 • Stichting IJlst 750 jaar: uitvoering Mattäus Passion op 19 maart 2020
 • Filmhuis Sneek: filmfestival De Sneker Filmwinter in januari 2020
 • Voetbalvereniging Sneek Wit-Zwart: aanleggen LED-verlichting
 • Cultuur Kwartier Sneek: VERS! Festival op 8 februari 2020
 • Theater INEZiatief: theatervoorstelling ‘Holocaust-Hollywood’ in april 2020
 • St. Mecenas SWF: project ‘Bram, de schilder’
 • St. Jorn Feenstra Toernooi: materiële kosten tijdens toernooi op 21 mei 2020
 • St. Avondvierdaagse Sneek: aanschaf ICT materialen
 • Vereniging Impact Color Guard: aanschaf wedstrijdvloer
 • Commissie Videoclub Windjammer: beamer en scherm
 • Ver. Veilig Verkeer Nederland: aanschaf tablets verkeerseducatie
 • St. Sneek van Weleer: onderhoud Wilhelminapark Sneek
 • St. HandicapNL: uitbreiding project Buddies
 • Vereniging Vogelwachtbescherming: aanschaf waterpomp
 • Vereniging Lions Sneek Waterstad: compilatie filmfragmenten Slotconcert 9 augustus 2020
 • Stichting Kidzklix: fotoproject natuurfotografie
 • Verenging Fryske Fanfare Orkest: muziekworkshops in Sneek
 • St. Nicolaastsjerke: restauratie Nicolaastsjerke in Offingawier
 • St. De Vakantiebank: gratis vakantieweken voor gezinnen uit Sneek e.o.
 • St. Sneek Promotion: vervaardigen diverse kunstroutes in Sneek
 • Thomas van Aquinoschool: project verbreden naschoolse aanbod van muziek

Subsidie aanvragen

Iedere aanvraag moet voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.