Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Verleende subsidies

In 2023 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis Sneek subsidie aan:

In 2022 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis Sneek subsidie aan:

In 2021 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis Sneek subsidie aan:

Subsidie aanvragen

Iedere aanvraag moet voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.