Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

 1. Home
 2. Subsidies
 3. Verleende subsidies

Verleende subsidies

In 2020 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis Sneek subsidie aan:

 • Stichting IJlst 750 jaar: uitvoering Mattäus Passion op 19 maart 2020
 • Filmhuis Sneek: filmfestival De Sneker Filmwinter in januari 2020
 • Voetbalvereniging Sneek Wit-Zwart: aanleggen LED-verlichting
 • Cultuur Kwartier Sneek: VERS! Festival op 8 februari 2020
 • Theater INEZiatief: theatervoorstelling ‘Holocaust-Hollywood’ in april 2020
 • St. Mecenas SWF: project ‘Bram, de schilder’
 • St. Jorn Feenstra Toernooi: materiële kosten tijdens toernooi op 21 mei 2020
 • St. Avondvierdaagse Sneek: aanschaf ICT materialen
 • Vereniging Impact Color Guard: aanschaf wedstrijdvloer
 • Commissie Videoclub Windjammer: beamer en scherm
 • Ver. Veilig Verkeer Nederland: aanschaf tablets verkeerseducatie
 • St. Sneek van Weleer: onderhoud Wilhelminapark Sneek
 • St. HandicapNL: uitbreiding project Buddies
 • Vereniging Vogelwachtbescherming: aanschaf waterpomp
 • Vereniging Lions Sneek Waterstad: compilatie filmfragmenten Slotconcert 9 augustus 2020
 • Stichting Kidzklix: fotoproject natuurfotografie
 • Verenging Fryske Fanfare Orkest: muziekworkshops in Sneek
 • St. Nicolaastsjerke: restauratie Nicolaastsjerke in Offingawier
 • St. De Vakantiebank: gratis vakantieweken voor gezinnen uit Sneek e.o.
 • St. Sneek Promotion: vervaardigen diverse kunstroutes in Sneek
 • Thomas van Aquinoschool: project verbreden naschoolse aanbod van muziek

In 2019 verleende Stichting het Old Burger Weeshuis Sneek subsidie aan:

 • PCI Sint Antonius van Padua: project ‘De Loodsboot’
 • St. Collegium Vocale Fryslân: Fryske Matteuspassy op 30 maart 2019
 • Sint Antonius van Paduaparochie: restauratie vieringtoren Martinuskerk
 • Cultuur Kwartier Sneek: FrUIT Festival op 14 september 2019
 • St. Boek21Man: publicatie boek ‘Boek 21 Man’
 • St. Sneek Promotion: Sneekweek Slotconcert 2019
 • St. ’t Waterpoartsje: uitvoering eindmusical juli 2019
 • St. Talant: organisatie muziekfestival Sneeker Gala 7 juli 2019
 • St. Nationaal Modelspoor Museum: benefietconcert 20 maart 2019
 • SBO de Sûdwester: opstarten project iNNOVATORIUM
 • St. Philadelphia Zorg: beweegtuin locatie Kaatsland
 • Samenwerkingsverband Fultura: project Zomerkans 2019
 • Ver. Koninklijke Chr. Zangersbond: Engels concert op 13 oktober 2019
 • St. Maeykehiem: blijvende expositie in Sneek
 • St. Muziek Festival: festival op 15 november 2019
 • J & M Teaterwurk: 2 reisvoorstellingen ‘De Man fan dyn libben’
 • St. Vaarwens: organisatie van twee vaardagen
 • CMV Jouster Fanfare: Cross-over concert op 8 december 2019
 • Ver. Blaaskapel de Ûtlopers: realisatie en promotie CD
 • St. Vier het leven: opstarten project kwetsbare ouderen in Sneek
 • St. De Verhalen: project ‘De Terugkeer van de Joodse Kinderen’

Subsidie aanvragen

Iedere aanvraag moet voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

Menu