Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Wat heb je nodig om dit formulier in te vullen?

U dient de aanvraag te vergezellen met een begroting van het project en een financiële onderbouwing. Deze documenten kunt u in stap 4 als bijlage toevoegen. Het is handig deze bijlagen eerst te verzamelen voordat u begint met invullen van het aanvraagformulier.
Beantwoord de vragen in het aanvraagformulier zo kort mogelijk. Voor uitgebreide informatie stuurt u in een bijlage een projectplan mee. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe we omgaan met de privacy van de door u ingevulde persoonsgegevens.