OBW – subsidies

  • De activiteit moet passen binnen de doelstellingen van het OBW: Het behartigen van het algemeen belang in het werkgebied op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of recreatief gebied, met name door middel van het verlenen van (eenmalige) financiële steun aan instellingen en/of rechtspersonen.
  • De aanvraag moet voor aanvang van de activiteit worden ingediend.
  • De activiteit moet binnen het werkgebied van Sneek, Loënga, IJsbrechtum en Offingawier zijn.
  • De aanvragen van particulieren zullen worden afgewezen.
  • De activiteit moet aanvullend en/of origineel zijn.
  • Voor een activiteit kan slechts éénmaal per 4 jaar een subsidie worden aangevraagd.
  • Voor de bekostiging van de activiteit moeten ook andere fondsen zijn aangeschreven.
  • De aanvraag dient te worden voorzien van een begroting van de activiteit, aangevuld met een exploitatierekening, of een staat van baten en lasten of een jaarrekening.
  • Er worden geen structurele subsidies verleend.
Data vergaderingen bestuur van het OBW in 2020: Aanvragen indienen uiterlijk op:
maandag 27 januari 2020 vrijdag 10 januari 2020
maandag 16 maart 2020 vrijdag 28 februari 2020
maandag 18 mei 2020 vrijdag 1 mei 2020
maandag 21 september 2020 vrijdag 4 september 2020
maandag 23 november 2020 vrijdag 6 november 2020