Adresgegevens instelling / rechtspersoon

Naam instelling/rechtspersoon*
Adres, postcode en woonplaats*
Telefoon*
E-mailadres
Website (indien aanwezig)
Inschrijving nummer Kamer van Koophandel

Contactpersoon

Naam contactpersoon*
Functie*
Adres, postcode en woonplaats*
Telefoon (vast of mobiel)*
E-mailadres*

Aanvraag bijdrage

Omschrijving van de activiteit waar u de bijdrage van het OBW aan wilt besteden.*
 
De activiteit vind plaats binnen het werkgebied van het OBW (keuze aangeven)*
 
Wanneer of in welke periode vindt de activiteit plaats?*
 
Heeft u de afgelopen vier jaar een verzoek om een bijdrage van het OBW voor een activiteit
van uw instelling / rechtspersoon ? Zo ja, voor welke activiteit was dat ?*
 
Welke andere fondsen heeft u aangeschreven met het verzoek om een bijdrage voor de door u genoemde activiteit ?*

Bijlage en verzenden

U dient de aanvraag te vergezellen van onderstaande documenten. De velden met een * zijn verplicht.
Let op! U kunt enkel een PDF, WORDdocument (.doc/.docx) of EXELbestand (.xlsx) uploaden van elk maximaal 3MB.

Begroting van het project/activiteit*:
Financieel onderbouwing*:
Statuten:
   
 

* = verplichte velden