Adresgegevens instelling / rechtspersoon

  Naam instelling/rechtspersoon*
  Adres, postcode en woonplaats*
  Telefoon*
  E-mailadres
  Website (indien aanwezig)
  Inschrijving nummer Kamer van Koophandel

  Contactpersoon

  Naam contactpersoon*
  Functie*
  Adres, postcode en woonplaats*
  Telefoon (vast of mobiel)*
  E-mailadres*

  Aanvraag bijdrage

  Omschrijving van de activiteit waar u de bijdrage van het OBW aan wilt besteden.*
   
  De activiteit vind plaats binnen het werkgebied van het OBW (keuze aangeven)*
   
  Wanneer of in welke periode vindt de activiteit plaats?*
   
  Heeft u de afgelopen vier jaar een verzoek om een bijdrage van het OBW voor een activiteit
  van uw instelling / rechtspersoon ? Zo ja, voor welke activiteit was dat ?*
   
  Welke andere fondsen heeft u aangeschreven met het verzoek om een bijdrage voor de door u genoemde activiteit ?*

  Bijlage en verzenden

  U dient de aanvraag te vergezellen van onderstaande documenten. De velden met een * zijn verplicht.
  Let op! U kunt enkel een PDF, WORDdocument (.doc/.docx) of EXELbestand (.xlsx) uploaden van elk maximaal 3MB.

  Begroting van het project/activiteit*:
  Financieel onderbouwing*:
  Statuten:
     
   

  * = verplichte velden