Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Zuivere lucht in de kantine van de Jeu de boules vereniging

De vereniging uit Sneek laat schriftelijk weten dankbaar te zijn voor de verleende subsidie van het OBW Sneek:

Wij hebben in de maanden december 2021 en januari 2022 een professionele ventilator ingebouwd, die tezamen met een drietal ionisatie units de kwaliteit van de lucht in onze kantine schoon en virusvrij moeten maken. De ventilator wordt aangestuurd door een CO2 meter, die er voor zorgt dat er altijd voldoende geventileerd wordt. We hebben gebruik gemaakt van een bestaande ruimte in de kantine, waarin vroeger een van buiten bereikbare meterkast was ondergebracht. Voor de ventilator (een kubus van 50x50x50 cm) hebben we een gat aan de bovenkant gemaakt, met een bekisting en een uitvoer naar een buitenrooster. Voor het gat aan de binnenzijde is op enige afstand een plaat aangebracht, zodat alles er netjes uitziet. De elektrische voeding is keurig weggewerkt boven een verlaagd plafond. De CO2 meter is duidelijk zichtbaar voor de aanwezigen in de kantine en geeft met groen-geelrood licht aan wat het actuele CO2 gehalte is. We zijn Het Old Burger Weeshuis dankbaar voor de verleende subsidie als bijdrage voor onze kosten.

Onze Jeu de boules vereniging in Sneek heeft 130 zeer enthousiaste leden, waarvan het merendeel op hoge leeftijd. Wij vinden het van belang om hen in een gezonde atmosfeer te ontvangen.

Meer projecten

Volgende project
Scoutinggroep Greate Pier bouwt met ROC Friese Poort een nieuwe sleepboot
Vorige project
De aftrap van ‘Frisia meets Anglia’