Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Welkome subsidie van OBW Sneek voor Hospice De Kime

SNEEK – De Stichting Old Burger Weeshuis Sneek heeft een subsidie toegezegd om de woon/familiekamer van Hospice De Kime in Sneek aan te passen, aan de behoeften van gasten en hun naasten. Met een deel van dit geldbedrag worden ook spellen en speelgoed voor kinderen van gasten aangeschaft. Het bestuur van de stichting VPTZ-ZWF is zeer erkentelijk met deze mooie bijdrage. Het bestuur wil het aantal gastenkamers uitbreiden van vier naar zes. Verder wil men de huidige vier gastenkamers klaarmaken voor de toekomst. De stichting is een vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen in de eindfase van hun leven. Geschoolde vrijwilligers worden ingezet in het hospice en bij mensen thuis. 

De uitbreiding van het hospice is nodig vanwege de vergrijzing van de bevolking in de regio Súdwest-Fryslân. Zo bleek recentelijk uit onderzoeken van de stichting VPTZ-ZWF en van ROS-Friesland. Verder ontstaat er een groeiend tekort aan verpleeghuisbedden. Bovendien is er minder mantelzorg beschikbaar voor de laatste levensfase. Geregeld heeft het hospice nu al te kampen met wachtlijsten. Met de geplande uitbreiding kan beter aan de vraag naar hospicezorg worden voldaan. Wel overweegt het bestuur, in een latere fase, ook elders in de regio hospicezorg aan te gaan bieden.

Meer projecten

Volgende project
Folkkoor Rolling Home bestaat 30 jaar!
Vorige project
Sneker Filmwinter 2024 telde 4.400 bezoekers