Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Tablets voor VVN Súdwest-Fryslân

Iedereen is verkeersdeelnemer. Of je nu als voetganger oversteekt, of naar je werk pendelt met speedpedelec of e-bike.Veilig Verkeer Nederland (VVN) is er voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers, jong en oud.

De meest bekende activiteiten zijn de alcoholcontroles in samenwerking met de politie en de verkeersexamens die VVN organiseert. Afdeling Súdwest-Fryslân van VVN organiseert diverse activiteiten.

De verkeersexamens voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs bestaan uit twee delen: het theoretisch verkeersexamen waarin de kennis van de leerlingen wordt getest met een examen op papier of via computer, en het praktisch verkeersexamen (PVE).

Dit examen is steeds ‘op papier’ georganiseerd en afgenomen. We wilden graag eigen tablets hebben die we kunnen gebruiken bij de organisatie van activiteiten. Het PVE is wel de meest in het oog springende actie hiervoor.

Het Old Burger Weeshuis heeft subsidie beschikbaar gesteld die er bij geholpen heeft om 16 van deze tablets aan te schaffen.

Het bestuur van VVN Súdwest-Fryslân heeft met behulp van de tablets fictief een praktisch verkeersexamen georganiseerd en uitgevoerd. De digitale omgeving biedt veel voordelen in de organisatie van het PVE en de afronding ervan.

Meer projecten

Volgende project
Voetbalvereniging Sneek Wit Zwart investeert in duurzame Led-verlichting
Vorige project
Buitengewoon geslaagde jubileumeditie Sneker Filmwinter 2020