Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Restauratie vieringtoren van de Sint Martinuskerk

In de periode van 1869-1872 heeft de Katholieke parochie van Sneek een kerkgebouw met pastorie (Martinushuis) laten bouwen. De architect van deze monumentale kerk en pastorie is de bekende architect P.J.H. Cuypers.

De vieringtoren is één van de toonaangevende elementen van de rijks monumentale kerk, met name omdat de “grote” toren van circa 70 meter nooit is gerealiseerd bij deze kerk. De vieringtoren is echter beschadigd. De schade is ontstaan door lekkage die het houtwerk en gedeeltelijk het dakhout heeft aangetast. Uit onderzoek is gebleken dat vooral de overgang tussen het lood en leiwerk van de spits en de soldeernaden van het lood los zijn gegaan door weersinvloeden.

In september dit jaar zal de vieringtoren volledig of gedeeltelijk gedemonteerd van het dak van de Sint Martinuskerk in Sneek worden gehaald. Ook zal een groot gedeelte van de toren in de steigers komen te staan.

Tijdens de restauratie zullen de slechte gedeelten van het houtwerk worden vervangen door nieuw hout. Dit geldt ook voor de kolommen en het dakhout. Op de houten kolommen zal de houten profilering ook weer worden aangebracht. Dit is door de lekkage namelijk grotendeels verdwenen of in slechte staat. Hierna zal daar lood op worden aangebracht (25/30 ponds lood).

Op de spits zal al het leiwerk worden gedemonteerd en na het gedeeltelijk vervangen van het dakhout, zal het leiwerk weer worden aangebracht. Tevens zal het kruis weer op haar plaats worden gezet. Dit kruis is anderhalf jaar geleden al van de toren gehaald vanwege de veiligheid. Het kruis is rechtgemaakt en opnieuw voorzien van een zwarte laag verf.

Het dakwerk en de naald van de nok rond de vieringtoren zal ook worden hersteld in verband met lekkage.

Als bovenstaande werkzaamheden afgerond zijn komt de schilder om de kolommen te schilderen in de oorspronkelijke kleuren.

Tijdens de werkzaamheden zal er toezicht worden gehouden door JFA Bouwhistorie en Restauratieadvies en Stichting Oude Groninger Kerken namens het Bisdom Groningen/Leeuwarden.

De inschatting is dat de werkzaamheden ongeveer een halfjaar tot driekwart jaar zullen duren. Uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

De herstelwerkzaamheden is mede mogelijk gemaakt door het OBW Sneek.

Meer projecten

Volgende project
Concert England comes to Snits
Vorige project
€2491 voor Stichting Leergeld en Jarige Job