Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

OBW Sneek steunt het project Muzikale Wending in Sneek

Wender gaat haar begeleiding uitbreiden met muziekprogramma’s op twintig locaties in het Noorden. De organisatie werkt hiervoor samen met Embrace Nederland. In wekelijkse sessies van anderhalf uur maken drie professionele musici van Embrace Nederland en cliënten van Wender muziek met elkaar. Deze sessies startten onlangs op twee Wender-locaties in Leeuwarden en één in Sneek. Het project Muzikale Wending wordt de komende jaren verder uitgerold over andere opvanglocaties.

‘Want onze ambities op dit terrein reiken verder. Het effect van muziek op onze cliënten en collega’s is duidelijk merkbaar. Mensen worden energieker en vrolijker’, zegt Grietje Kalfsbeek, bestuurder van Wender. Een van de locaties waar is gestart mede dankzij steun van Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek is Sociaal Pension Sneek. Dit is een woonvoorziening voor 24 dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Wender helpt hen bij het dagelijks leven; zo veel of zo weinig als nodig.

De start van het project op de locaties in Leeuwarden en Sneek leverde bijna alleen vrolijke reacties op. Een greep van wat de deelnemers en medewerkers zeiden: ‘Wat een goeie dag, iedereen gaat weg met een glimlach’; ‘De sfeer die gecreëerd wordt is een aanvulling op wat wij kunnen’; ‘Het is erg inspannend. Muziek is heel persoonlijk en kan cliënten raken.’

Over Wender en Embrace

Wender biedt in de drie noordelijke provincies opvang, hulp bij wonen en ambulante ondersteuning aan mensen bij wie van alles speelt in het leven. Het kan gaan om verslaving, schulden, huiselijk geweld en/of psychische problemen. Meer informatie vind je op wender.nl

Embrace Nederland is een expertisecentrum op het gebied van muziekprogramma’s in de zorg en het sociale domein. De programma’s worden uitgevoerd met musici die op het Prins Claus Conservatorium te Groningen de module Music and Healthcare hebben gevolgd. Meer informatie vind je op embracenederland.nl

Meer projecten

Volgende project
Informatiepaneel over de vliegtuigcrash B17 aan de Griene Dyk-Paviljoenwei te Offingawier
Vorige project
Nieuwe ontmoetingsplek ‘t Hofke gerealiseerd in Frittemahof