Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Humanitas Kindervakantieweken 2023

Humanitas Zuidwest Friesland organiseert Kindervakantieweken, bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan. Zo zijn de kinderen er lekker even uit en kunnen nieuwe indrukken opdoen en vriendjes maken. Goedgeschoolde vrijwilligers zorgen tijdens de vakantieweek voor spannende activiteiten, zoals leuke spellen in het bos, hutten bouwen, zwemmen, etc. Maar ook gezamenlijke activiteiten als opruimen en schoonmaken horen daarbij.

Met een gestructureerd, helder en afwisselend programma organiseren de vrijwilligers een leuke en fijne vakantieweek voor kinderen. Hiermee dragen ze actief bij aan een samenleving waarin verantwoordelijkheid wordt genomen voor elkaar. Dit dragen de vrijwilligers over op de kinderen, waardoor zij leren wat het betekent als je wat voor een ander over hebt. Ook hebben de Humanitas Kindervakantieweken hebben het keurmerk van het Steunpunt Kindervakanties voor aantoonbare kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Humanitas Zuidwest Friesland is het Old Burger Weeshuis Sneek zeer erkentelijk voor de bijdrage die het voor de organisatie van de Kindervakantieweken mocht ontvangen, zodat de deelnemende kinderen een onvergetelijke vakantieweek mogen beleven.

Meer projecten

Volgende project
Naschoolse activiteiten bieden kinderen Thomas van Aquinoschool gelijke kansen 
Vorige project
Eerste exemplaar “Om de Meer” is overhandigd aan de directeur van de stichting ENL