Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Geslaagd pilot ‘Oade oan de Ko’

Tirns – Twee Friese melkveehouders, twee dichters en basisschoolleerlingen van OBS Epemaskoalle en St. Bonifaciusschool deden mee aan het pilotproject ‘Oade oan de Ko’. In deze pilot zijn de boeren gekoppeld aan dichters Elmar Kuiper en Ytsje Hoekstra. De dichters hebben onderzocht wat de hedendaagse relatie is tussen de boer en de koe. Ze logeerden bij de boer en vertellen het verhaal van de koe van de boer. De basisschoolleerlingen gingen de koeien onderzoeken en schreven hun eigen gedichten. Enkele voorbeelden:

Donderdagmiddag 15 december 2022 (van 13.00 tot 17.00 uur) presenteren de kinderen en de dichters hun werk voor publiek op de boerderijen in Tirns. Omrop Fryslân was er bij en maakte deze reportage:

Stichting ‘Boer en Keunst’ bedankt het Old Burger Weeshuis Sneek voor haar bijdrage aan dit geslaagde pilotproject door het toekennen van een financiële ondersteuning.

Meer projecten

Volgende project
Door het donker: theatervoorstelling over de verzetsfamilie Lever uit Sneek
Vorige project
De dag van het Circus On the Move!