Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Eerste exemplaar “Om de Meer” is overhandigd aan de directeur van de stichting ENL

Ons mooie Sneekermeer! 

In “Om de Meer” wordt het Sneekermeer en het landschap zo’n tien kilometer daaromheen beschreven. Auteur is de Sneeker aardrijkskundige dr. Hans Koppen. Het rijk geïllustreerde boek telt ruim 200 pagina’s en is mede-gesubsidieerd door het OBW Sneek. Het eerste exemplaar is woensdag 25 april overhandigd aan Iris Nutma, directeur van de stichting ENL (Erfgoed, Natuur en Landschap).

Thema van het boek is: Kijk om je heen! Bewoners, bezoekers, toeristen kijken hier hun ogen uit. De streek rond De Meer is geliefd bij jong en oud. Maar je ziet méér als je weet en begrijpt wát je ziet, als het landschap om je heen wordt toegelicht en verklaard. Hoe, en wanneer, is de Sneekermeer ontstaan? Is de Gravinneweg, de ondiepte die door het meer loopt, écht aangelegd door een gravin? Waarmee verdienen de mensen hier hun dagelijks brood?

Het boek beschrijft de (opbouw van de) natuurlijke omgeving rond het meer, maar gaat ook over de lokale geschiedenis en over het leven van alledag, zowel vroeger als nu. Ook natuur- en milieuaspecten komen uitgebreid aan de orde. Vanwege de kenmerkende aard van het beschreven gebied wordt in het “Om de Meer’ veel aandacht geschonken aan recreatie (i.h.b. aan de watersport), de veenweideproblematiek en aan vraagstukken rond agrarisch bestaan en duurzaamheid. Het boek nodigt uit tot nadenken: “wat vind ik er zelf eigenlijk van?” 

Kortom, “Om de Meer’ biedt kijk- en leesplezier voor iedereen die deze streek graag (nog) beter wil leren kennen.

Meer projecten

Volgende project
Humanitas Kindervakantieweken 2023
Vorige project
Spelen bij Tennisvereniging NOMI