Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Bijzondere film uit 1931 weer in het bezit van het Old Burger Weeshuis Sneek

Maandagavond 18 maart heeft het Fries Filmarchief een bijzondere film aan het Old Burger Weeshuis in Sneek overhandigd. De film werd in 1931 gemaakt ter ere van het 350-jarig bestaan van het Old Burger Weeshuis. Het bijzondere aan de film is niet alleen de tijdsperiode waarin deze werd gemaakt, maar ook dat de film van goede kwaliteit is en compleet gepreserveerd is gebleven. De film is in 2018 door het Fries Film Archief gedigitaliseerd.

Jurjen Enzing (L), van het Fries Film Archief overhandigt de film aan H.J. Greven, voorzitter OBW Sneek.

In de jaren 30 was de film (ontstaan aan het einde van de 19e eeuw) nog een relatief jong medium. In Amerika, Duitsland, Rusland, Frankrijk en in zeker mate in het westen van Nederland werden er al veel professionele producties gemaakt. In Friesland zijn films uit deze periode wat schaarser. Vooral grote industrieën hadden de financiële middelen om bedrijfsfilms te maken, denk aan zuivel, rundvee en Friese Paarden. Een belangrijke reden hiervoor is dat filmen een dure aangelegenheid was. Apparatuur, filmstock en expertise waren beperkt en daarom kostbaar. Dat het bestuur van het OBW Sneek bereid was te investeren in een jubileumfilm is, vanuit het oogpunt van het Fries Film Archief, dan ook een bijzondere keuze geweest, waar het Fries film Archief ze 80 jaar later zeer dankbaar voor zijn. 

De film is door het professionele productiebedrijf Orion Profilti uit Den Haag op 35mm nitraat geschoten. De beelden (want de film is niet voorzien van geluid, wel van tussentitels) zijn in 2018 door het Fries Film Archief op hoge kwaliteit gedigitaliseerd. Dat deze film na 80 jaar in zijn totaliteit gedigitaliseerd kan worden, is benoemingswaardig. Veel van de films uit de beginperiode van de film zijn namelijk verloren geraakt. De filmstock, nitraat, is zeer licht ontvlambaar en kan snel afbreken mits deze goed wordt opgeslagen. Het is daarom wonderbaarlijk dat alle aktes van deze unieke 30 minuten durende film na 80 jaar nog in goede staat verkeren. 

De verschillende onderwerpen die aan bod komen, maken de film eveneens een bijzonder tijdsdocument. Er wordt ingegaan op de initiatieven die het OBW Sneek voorafgaand aan 1931 heeft ondersteund/geïnitieerd en geeft daarmee een ruime blik van de positieve invloed die deze organisatie heeft gehad op het culturele, sociale, maatschappelijke en recreatieve leven van de bewoners in Sneek en omgeving. Afsluitend worden we getrakteerd op beelden van het nog in werking zijnde weeshuis, haar bewoners en beheerders.

“Het is heel uniek dat we die film krijgen, want het is gewoon een heel bijzonder tijdsdocument. We hebben er geen directe plannen mee, maar het inspireert wel om misschien in de komende jaren weer zo’n tijdsdocument te maken”, zegt Liesbeth de Jonge, bestuurslid van stichting Old Burger Weeshuis Sneek. 

De film Old Burger Weeshuis Sneek, 350 jarig jubileum, 1931 is een van de belangrijkste parels uit het Fries Film Archief, die het filmarchief graag opnieuw beschikbaar stelt aan het Old Burgers Weeshuis Sneek.

Meer nieuws

Volgend nieuwsbericht
Artikel ‘Film uit 1931 moet Sneker fonds wat meer bekendheid geven’ in het Friesch Dagblad