Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

De pachtboerderijen van het OBW Sneek

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek verpacht haar landerijen aan negen agrarische ondernemers. Sinds de jaren 1990/1991 zijn de boerderijen eigendom van de pachters. In de onderstaande fotoreeks worden de desbetreffende boerderijen weergegeven.

Foto's van de negen boerderijen

Boerderij van S. en F. Vellinga - Kruisherenland (Nijland)
Boerderij van A.T. Bakker - Sjaerdemahof (Goënga)
Boerderij van T. en J. Beukens - It Lange Rek (Scharnegoutum )
Boerderij van M. Jansma (Tersoal)
Boerderij van J. en D. Hoekstra - Pasveer (Loënga)
Boerderij van A. de Boer - Súdhoeke (Wommels)
Boerderij van D.M. en P. Brandsma - Surrydsterhof (Reahûs)
Boerderij van T. Kruis - Cruycebroedershof (Wolsum)
Boerderij van P. Jonker - Marsherne (Poppenwier)

Het Boerenfonds

Sinds 2018 draagt het OBW Sneek, ook financieel, bij aan het verkennen van de kringlooplandbouw. En wel door onze eigenpachters, verenigd in een OBW studiegroep, met elkaar en met kennis van buiten de mogelijkheden en beperkingen van kringlooplandbouw te verkennen.

Het is ook niet niks wat onze pachters voor de kiezen krijgen. De maatschappelijke druk om de traditionele bedrijfsvoering aan te passen wordt elke dag groter en tegelijkertijd worden de marges in de sector elke dag kleiner. Boer worden en blijven in deze klem is een flinke opgave.

Als OBW Sneek hebben we initiatief genomen en organiseren we samen met onze pachters studiebijeenkomsten over bodemgebruik met minder fosfaat en stikstof via kunstmest. Maar ook de vraag hoe meer eiwit uit ruwvoer en minder uit krachtvoer. We bezoeken veehouders die al zoekend en experimenterend nieuwe wegen bewandelen en toch een mooie boterham kunnen verdienen.

Zo nemen we als OBW Sneek ook initiatief en verantwoording voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw in ons gebied. Natuurlijk… de boer blijft boer, en houdt de leidsels zelf in de hand. Dat zal zo blijven. Maar dat ontslaat ons niet van de wens om vanuit een gezamenlijk belang een bestendige toekomst te betreden. Integendeel.

Interviews met onze pachters: