Het is eervol om vanuit rentmeesterschap medebeheer te mogen doen over bijna 400 hectare pachtgrond. Het is mooi om daarbij de verbinding te maken tussen de pachters en de belangen in Sneek op het gebied van sociaal-, maatschappelijk-, cultureel- en/of recreatief gebied. We zetten ons in met een diverse groep enthousiaste mensen. Deze historische stichting besturen is balanceren tussen vernieuwingen, maar zeker ook het behoud van al het goede dat er al eeuwen is.

Menu