Omdat ik het een eer vind om een eeuwenoud instituut te mogen vertegenwoordigen. Daarnaast ben ik er trots op dat het OBW ieder jaar een significante bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad Sneek, met specifieke aandacht voor de positie van kwetsbare jongeren. Tevens zet ik me, met veel genoegen, in voor de continuering van de duurzame relatie van het OBW met haar pachters en voor het behoud van de unieke positie van het OBW in de Sneeker gemeenschap.