Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Subsidiënt OBW Sneek krijgt zèlf subsidie

SNEEK – Het is best wel bijzonder dat een subsidiënt zèlf in aanmerking komt voor subsidie. En daar is onze Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek maar mooi in geslaagd. Bij het Nationaal Restauratiefonds van de Rijksoverheid is een aanvraag gehonoreerd voor de restauratie en renovatie van het markante pand Administratiekantoor aan de Kleine Kerkstraat. Van de totale kosten wordt zo’n 60% door het Restauratiefonds vergoed. 

Op verzoek van het Bestuur van het OBW Sneek is eind 2022 door de Monumentenwacht Fryslân een onderzoek uitgevoerd en een rapport opgesteld over de bouwkundige staat van het rijksmonument. Het in neo-gotische bouwstijl opgetrokken pand toonde een aantal gebreken en achterstallig onderhoud die meer dan gewone aandacht verdienden. Er is veel werk te doen aan onder andere herstel van voegwerk, gevelstenen, ornamenten, houtrot van kozijnen en schilderwerk. Hierbij wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het vensterglas te vervangen door isolerend glas. De werkzaamheden zijn begin mei aangevangen en het project zal voor de zomervakantie worden opgeleverd. De verwachting is dat het inmiddels 120-jarig pand er dan ook weer de komende 120 jaar goed tegen kan. En zo blijft er nog wat achter in onze subsidiepot voor andere bijzondere activiteiten. 


Het pand Administratiekantoor van het OBW Sneek staat in de steigers voor restauratie en renovatie. 

Meer nieuws

Volgend nieuwsbericht
OBW SNEEK officieel partner Technolab SWF
Vorig nieuwsbericht
Première promofilm OBW Sneek op Grachtenconcert