Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Artikel ‘Onze missie is kwetsbare jeugd ondersteunen’ in het Sneeker Nieuwsblad

Liesbeth de Jonge, bestuursvoorzitter van Old Burger Weeshuis Sneek is geïnterviewd door het Sneeker Nieuwsblad. Lees hieronder het volledige artikel.

Liesbeth de Jonge van Old Burger Weeshuis Sneek: ‘Onze missie is kwetsbare jeugd ondersteunen’

SNEEK – In haar rijke verleden heeft het Old Burger Weeshuis vele wezen en kwetsbare jongeren geholpen. En al zijn er inmiddels ook prachtige andere projecten mede gerealiseerd door het OBW (At the Watergate, Theater Sneek bijvoorbeeld), de stichting is in deze coronatijd speciaal op zoek naar initiatieven in Sneek die kwetsbare en kansarme jeugd in deze tijd kunnen ondersteunen.

,,Het Old Burger Weeshuis bestaat al sinds 1581”, zegt bestuursvoorzitter Liesbeth de Jonge. ,,Het is destijds opgericht om de noden van de wezen in en om Sneek te verlichten. Maar in de twintigste eeuw liep het aantal wezen sterk terug. Die terugloop was een gevolg van externe factoren. Hygiëne en gezondheidszorg verbeterden en de sociale wetgeving zorgde er ook voor dat er minder steun nodig was buiten de overheid om. Het verpachten van ruim 300 hectare land – die in het bezit is van de stichting – leverde door de eeuwen heen altijd veel geld op. En met dat geld ondersteunen wij allerlei initiatieven op het gebied van cultuur, maatschappij, onderwijs en recreatie. Dat ondersteunen doen we door middel van het verstrekken van subsidie. Voor het in aanmerking komen van deze subsidie gelden de volgende voorwaarden: Behartigt de activiteit het algemeen belang van Sneek op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied? Vindt de activiteit binnen het werkgebied van het OBW, namelijk Sneek, Loënga, Ysbrechtum en Offingawier, plaats? Is de aanvrager een instelling of organisatie als rechtspersoon, zoals stichting en vereniging? Als alle voorwaarden met ‘ja’ beantwoord kunnen worden, dan kan de subsidie worden aangevraagd.”

Het werkgebied van het OBW is nog altijd het ‘oude Sneek’, dus Sneek en bovengenoemde dorpjes. ,,Ja, die begrenzing is nog hard”, legt De Jonge uit. ,,En dat is soms jammer. We zijn echt gebonden aan Sneek. Als bestuur vergaderen wij vijf keer per jaar, en tijdens een van onze recente vergaderingen hebben we hernieuwde beslissingen genomen. We stelden onszelf de vraag: Waartoe is het OBW op aarde? Onze roeping is toch primair gericht op kinderen, op jeugd. En in deze coronatijd willen wij ons daar nog actiever mee bezighouden. En daarom roepen wij organisaties en instellingen op om initiatieven voor kansarme en kwetsbare kinderen bij ons aan te leveren. Ons doel is echt om de jeugd te ondersteunen. Wij merken dat mensen het OBW soms lastig weten te vinden voor het aanvragen van subsidie. In principe verlenen wij voor een project één keer per vier jaar subsidie. Soms zijn er meerjarige initiatieven, bijvoorbeeld het project Cool Súdwest. Hierbij zijn er voor tieners van 12 tot 18 jaar allerlei initiatieven zoals rappers in het Bolwerk, alcoholvrije feestjes en sportactiviteiten. Dit soort projecten moet je wel langer dan een jaar ondersteunen, dat kan gewoon niet anders. Als OBW zijn we proactief, we zijn te vinden in kranten en in of op andere media. Momenteel zijn we ook in gesprek met het COA, Stichting Leergeld en scholen.”

Een ander mooi initiatief betreft het lespakket voor diverse scholen voor kinderen ‘met een rugzakje’. ,,In samenwerking met het Fries Scheepvaart Museum kunnen kinderen naar het museum, een plek waar ze anders misschien niet komen”, aldus De Jonge. ,,En vanuit het FSM worden er ook vaartochtjes voor de kinderen georganiseerd. Dan heb je het over 800 kinderen. Zo mooi! Daarnaast financieren wij mee aan de Kunstroutes Sneek, waarbij er onder andere voor de jeugd een interactieve game wordt ontwikkeld. En bij het Slotconcert van de Sneekweek – waarbij het OBW de hoofdsponsoring overneemt van de Rabobank – richten wij ons ook weer speciaal op de jeugd. Als organisaties of instellingen hulp nodig hebben bij de aanvraag voor subsidie, dan kunnen zij die via onze vernieuwde website en onze secretaris krijgen. Maar mensen kunnen zich ook rechtstreeks tot bestuursleden richten. Misschien ten overvloede: het gaat echt alleen om uitvoerende partijen. En bij de aanvraag hoort een begroting en een financiële onderbouwing. Wij hopen op mooie initiatieven, zodat de jeugd – vooral in deze moeilijke tijd – niet buiten de boot valt.”

Amanda de Vries.

Meer nieuws

Volgend nieuwsbericht
Artikel ‘Na zeker honderd jaar spuit de Rotsfontein in Sneek weer’ in het Friesch Dagblad
Vorig nieuwsbericht
Bestuurswisseling bij het OBW Sneek