Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Naschoolse activiteiten bieden kinderen Thomas van Aquinoschool gelijke kansen 

Vorig jaar is op de Thomas van Aquinoschool een pilot met een naschools programma gestart. Iedere dag werden er drie activiteiten aangeboden, een voor de kleuters, een voor de middenbouw en eentje voor de bovenbouw. Dit schooljaar biedt de school het dubbel aantal activiteiten aan. En dit is voor de kinderen allemaal gratis. Kinderen kunnen meedoen aan activiteiten zoals sporten, muziekles, creatieve lessen, danslessen, technieklessen, EHBO, fotografie, boekenactiviteiten en noem zo maar op. Na de reguliere lessen blijven de kinderen langer op school en gaan in groepjes werken aan andere vaardigheden dan taal en rekenen. 

Uit onderzoek blijkt dat uitbreiding van onderwijstijd en/of een volwaardig naschools programma de kansen van kinderen kan vergroten, vooral op plekken waar de achterstanden gemiddeld gezien groter zijn, zoals in de wijk waar deze school is gevestigd.  

Een naschools aanbod heeft een positief effect op de schoolprestaties en vermindert schooluitval. Ook probleem- of risicogedrag kan afnemen en het zelfvertrouwen of gevoel van verbondenheid vergroot. Verlengde schooldagen worden niet altijd ingevuld met vakken als taal of rekenen. Er is juist vaak meer aandacht voor andere vaardigheden en ontwikkelingsaspecten zoals culturele vorming, burgerschapcompetenties en werken aan zelfvertrouwen. Door de extra onderwijstijd aan deze verrijkende activiteiten te besteden, komt er binnen de reguliere lessen meer tijd vrij voor lees-, taal- en rekenontwikkeling. 

De pilot loopt gedurende drie schooljaren en wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Súdwest-Fryslân en OBW Sneek. Het ideaalbeeld van de Thomas van Aquinoschool is dat over drie jaar alle kinderen op school blijven, een verlengde schooldag, waarin zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Meer projecten

Volgende project
Frisia Cantat Sneek 2023
Vorige project
Humanitas Kindervakantieweken 2023