Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Bestuurswisseling bij het OBW Sneek

In december hebben we afscheid genomen van onze bestuursvoorzitter dhr. Pier Damstra. We danken Pier voor zijn altijd enthousiaste inzet en betrokkenheid en zullen zeker zijn deskundigheid met name op financieel gebied missen. 

Na 7 jaar zitting te hebben genomen in het OBW Sneek bestuur, treedt men altijd af als voorzitter. De nieuwe voorzitter wordt het komend jaar Liesbeth de Jonge. Nieuwe mensen worden voorgedragen door de huidige bestuursleden en geselecteerd op hun specifieke inbreng en ervaring. Zo hebben we mensen met bijv. agrarische, juridische en financiële achtergronden.

We zijn nu zeer verheugd met de komst van Marianne Taselaar die ons in januari 2021 komt versterken en we hopen en verwachten een plezierige samenwerking met elkaar. Marianne heeft een groot netwerk in en rond Sneek, grote deskundigheid op o.a. het terrein van beheer en historie. 

Lees meer op de pagina Bestuur.

Meer nieuws

Volgend nieuwsbericht
Artikel ‘Onze missie is kwetsbare jeugd ondersteunen’ in het Sneeker Nieuwsblad
Vorig nieuwsbericht
Samenwerking met Sneek Promotion