Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Historische foto- en filmmateriaal

In het Fries Scheepvaart Museum te Sneek is op de bovenverdieping permanent een stijlkamer ingericht over de rijke en lange geschiedenis van het OBW Sneek. Hieronder zijn enkele foto’s van de stijlkamer en de tentoongestelde objecten te zien in combinatie met historische beelden (beschikbaar gesteld door het Fries Scheepvaart Museum).

De stijlkamer in het Fries Scheepvaart Museum

Stijlkamer OBW Sneek in het Fries Scheepvaart Museum.
Klok van het Sneeker carillon, geschonken door het OBW Sneek en J.N.D. Hoogslag.
Stembus afkomstig uit het Old Burger Weeshuis Sneek.
Bouwtekening van een boerderij van het Old Burger Weeshuis Sneek, het voorhuis.
Historische foto van de boerderij van het OBW Sneek, het Kruisherenland. Het voorhuis dateert uit 1832.
Zwart jak gedragen door een weesmeisje van het Old Burger Weeshuis Sneek.
Stijlkamer OBW Sneek in het Fries Scheepvaart Museum.
Een windwijzer met daarin de letters 'O.B.W.' en het pand in de Kruizebroederstraat in Sneek.
J.J. Oosterbaan, Leeuwarden - zilveren koffiekan.
J.J. Oosterbaan, Leeuwarden - details zilveren koffiekan.
Drie bouwtekeningen en foto van het kantoorgebouw van het Old Burger Weeshuis Sneek in de Kleine Kerkstraat. Op het dak een antenne voor de telefonie.
Tekening van de ijzeren hekken voor het Old Burger Weeshuis Sneek.
Y.Th. van Erp, Leeuwarden - zilveren spiritusbrander.
Oude foto en de Bokkewagen van het Old Burger Weeshuis Sneek.
Bouwtekening van het administratiegebouw van het Old Burger Weeshuis Sneek.

Jubileumfilm uit 1931

De film werd in 1931 gemaakt ter ere van het 350-jarig bestaan van het Old Burger Weeshuis Sneek. Het bijzondere aan de film is niet alleen de tijdsperiode waarin deze werd gemaakt, maar ook dat de film van goede kwaliteit is en compleet gepreserveerd is gebleven. De film is in 2018 door het Fries Film Archief gedigitaliseerd. Daarna is deze belangrijke parel door het filmarchief opnieuw beschikbaar gesteld aan het Old Burgers Weeshuis Sneek.

Meer historisch beeldmateriaal

OBW Sneek De Sectretaris - Boekhouder
De kinderen en voogden van het Old Burger Weeshuis Sneek. En het Old Burger Weeshuis Sneek aan de Kleine Kerkstraat.
Gang in het kantoor Kleine Kerkstraat. In een vitrine een pop met meisjeskleren van de Sneeker wezen.
Een groep kinderen van het Old Burger Weeshuis Sneek.
Naamlijst van de Voogden en Regenten en een zilveren koffiekan van het Old Burger Weeshuis Sneek.
Kinderen van het Old Burger Weeshuis Sneek.
De Cruycebroederhof aan de Kruizebroederstraat in Sneek. Dit gebouw was van het Old Burger Weeshuis Sneek.
De voogden van het Old Burger Weeshuis aan de Kruizebroederstraat in Sneek.
De koemelkerij van het Old Burger Weeshuis Sneek aan 't Op.
Vader en moeder Ronner van het Old Burger Weeshuis Sneek.
Een foto van onder water gelopen boerderij. De boerderij behoorde tot het Old Burger Weeshuis Sneek.
De boerderij van het Old Burger Weeshuis Sneek, Wigledam, aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek.
Een presenteerblad voor sigaren van het Old Burger Weeshuis Sneek.
Koperen emmer van het Old Burger Weeshuis te Sneek. Op de emmer staat de Waterpoort afgebeeld. De emmer is vervaardigd door koperslager Klaas Dijkstra. En een houten koffertje van het OBW Sneek.
Groepsportret van de regenten en regentessen tijdens een uitstapje naar Bergen en Bergen aan Zee op 1 juli 1920. Op de foto: mevrouw Sikkes, de heer P. Sikkes, mevrouw Vellenga, de heer S. Vellenga, T.C. Kiezenbrink, mevrouw Veldhuis, K.J. van Hout, mevrouw Van Hout, mevrouw Kiezenbrink, mevrouw Brenninkmeijer, H. Brenninkmeijer, Y.P. Veldhuis, F. Smit.
Gevelsteen in boerderij "Pasveer" van het Old Burger Weeshuis te Loënga.
Het 400-jarig bestaan van het Old Burger Weeshuis te Sneek. Van link naar rechts: J.J. Lubach, J.P.G. Mensen, A.R. van der Sluis, W.J. van Laar, B. van Haersma Buma, B. de Vries, R. Reinsma, Z. Zijlstra-van Geens.