Naam: Wigle Sinnema
Functie OBW: Samen met Henk van der Zwaag contactpersoon veehouders
Functie dagelijks leven:Akkerbouwer. Diverse besturen w.o. Wetterskip, Commissaris HZPC, Collectief Súdwestkust

Mijn affiniteit en ervaring met de landbouwsector aan de ene kant en mijn bestuursverleden in de gemeente Súdwest-Fryslân maken dat het OBW voor mij een hele interessante en nuttige organisatie. Onderliggend thema is voor mij ook de relatie stad en platteland.

Naam: Henriëtte Reinstra
Functie OBW: 
Bestuurslid
Functie dagelijks leven: Manager en projectleider bij een maatschappelijke organisatie

Vanuit betrokkenheid bij maatschappelijke en sociale vraagstukken zet ik mijn expertise  graag in voor een eeuwenoude stichting die instellingen steunt die in Sneek een bijdrage leveren op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of recreatief gebied.

Naam: Berend Jan Harding
Functie OBW: 
Bestuurslid
Functie dagelijks leven:Senior Auditor Achmea Holding

Omdat ik het een eer vind om een eeuwenoud instituut te mogen vertegenwoordigen. Daarnaast ben ik er trots op dat het OBW ieder jaar een significante bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad Sneek, met specifieke aandacht voor de positie van kwetsbare jongeren. Tevens zet ik me, met veel genoegen, in voor de continuering van de duurzame relatie van het OBW met haar pachters en voor het behoud van de unieke positie van het OBW in de Sneeker gemeenschap.

Naam: Liesbeth de Jonge-Bloemendal
Functie OBW: algemeen bestuurslid met speciale taken Subsidiebeleid, Marketing en Communicatie
Functie dagelijks leven:Zelfstandig ondernemer, recreatie en bootverhuur in Sneek, tevens gids voor Friesland

Het is eervol om vanuit rentmeesterschap medebeheer te mogen doen over bijna 400 hectare pachtgrond. Het is mooi om daarbij de verbinding te maken tussen de pachters en de belangen in Sneek op het gebied van sociaal-, maatschappelijk-, cultureel- en/of recreatief gebied. We zetten ons in met een diverse groep enthousiaste mensen. Deze historische stichting besturen is balanceren tussen vernieuwingen, maar zeker ook het behoud van al het goede dat er al eeuwen is.

Naam: Henk van der Zwaag
Functie OBW: 
Bestuurder
Functie dagelijks leven:Zelfstandig Ondernemer

Van jongs af aan ben ik in de melkveehouderij geïnteresseerd en lang in deze sector werkzaam geweest. In combinatie met onze prachtige sociale agenda motiveert me dat enorm om me in te zetten voor het OBW. Naast onze sociale doelen ambieer ik ook vanuit het OBW het ondersteunen van “onze” melkveehouders in hun zoektocht naar een maatschappelijk én profijtelijke vorm van boeren die toekomstbestendig is.

Naam: Pier Damstra
Functie OBW: 
Penningmeester
Functie dagelijks leven:Accountmanager MKB Rabobank

Ik vind het prachtig om mijn bijdrage te mogen leveren aan de ondersteuning van de algemene Sneker belangen en initiatieven op sociaal/maatschappelijk en cultureel gebied.

Naam: Jessica Gerretzen
Functie OBW: Algemeen bestuurslid. Commissie voorbereiding beoordeling subsidieverlening
Functie dagelijks leven: Adviseur Openbare orde en veiligheid bij een gemeente