Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Bestuursleden OBW Sneek

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar, waardoor het besluitvormingsproces enkele weken kan duren. Op de website van het OBW staan de vergaderdata aangegeven. De aanvraag moet uiterlijk 11 werkdagen voor de volgende vergadering zijn ingediend.

De bestuursleden van OBW Sneek: