Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

ANBI status

Tot op heden is het Old Burger Weeshuis Sneek een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, beter bekend als de ANBI status. Het bestuur is onbezoldigd, de Stichting opereert niet actief op het terrein van fondsenwerving en de Stichting heeft geen winstoogmerk.