Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Sneeker belangen en initiatieven.

Sinds 1581

Old Burger Weeshuis Sneek

Het Old Burger Weeshuis Sneek (OBW) steunt algemene Sneeker belangen/initiatieven, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. De ondersteuning van het OBW gebeurt middels het verstrekken van éénmalige subsidies.

Gerealiseerde projecten

Recent nieuws

Gerealiseerde projecten

Waar is het OBW Sneek actief

Als werkgebied gelden de gemeentelijke grenzen van de gemeente Sneek (gemeentewet uit 1984). Dit is inclusief de dorpen Loënga, Offingawier en IJsbrechtum. Onder subsidies zijn de voorwaarden vermeld waaraan een aanvraag moet voldoen.

Wat wij doen

Onze focus

Wat wij steunen